Raport

01/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

2017, 27 października

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Pani Elizabeth Pedzik
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 9.220.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12.775.000
Udział głosów na tym WZA: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 92,20%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %