Raport

01/2012 Ogloszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2012, 18 maja

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54-618 przy ul. Przedświt 11/1 informuje o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje o Wz dostępne są w załączonym pliku oraz na stronie internetowej Emitenta.