Raport

01/2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

2011, 08 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8 marca 2011 roku Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.
W związku z powyższym, od dnia 8 marca 2011 roku West Real Estate S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.