Nasz Zespół

Dr inż. Henryk Karcz - Prezes Zarządu West Real Estate SA

Henryk KarczEkspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne. 

 

Mgr. Elisabeth Margarete Pedzik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej West Real Estate S.A.

Elisabeth PedzikAbsolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia. Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych - w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. - Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ).

 

Czytaj więcej: Mgr. Elisabeth Margarete Pedzik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej West Real Estate S.A.

Mgr. Jarosław Gębuś - Partner West Real Estate SA

Jarosław GębuśEkspert ds. w prawie gospodarczym Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywał między innymi w sektorze finansowym oraz prawnym. Od 2001 r. ściśle związany z branżą prawniczą. Współtwórca Grupy Doradztwa Prawnego oraz współzałożyciel Kancelarii Prawnej EX LEGE sp. k., specjalizującej się przede wszystkim w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie spółek handlowych.

Dr inż. arch. Andrzej Konieczny - Partner West Real Estate SA

Andrzej KoniecznyEkspert ds. projektów architektonicznych

Absolwent oraz wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 1988r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Autor szeregu publikacji naukowych poświęconych metodologii projektowania przestrzeni i obiektów publicznych, usługowych, mieszkalnych i przemysłowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodzony przez J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Czytaj więcej: Dr inż. arch. Andrzej Konieczny - Partner West Real Estate SA

Dr inż. Jarosław Turek

Jarosaw_TurekEkspert ds. inżynierii środowiska

Odpowiedzialny za realizację projektów zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi, w ramach planów inwestycyjnych Spółki.
Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia z Zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim i Politechnice Warszawskiej z zakresu Inżynierii Środowiska. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. technicznych w spółce IMTECH sp. z o.o. specjalizującej się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji mechanicznych i przemysłowych.


Czytaj więcej: Dr inż. Jarosław Turek

Czesław Wejkowski - Partner West Real Estate SA

zdjcie6-1Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej poparte licznymi sukcesami w zakresie ochrony środowiska.
Różnorodność realizowanych inwestycji pozwoliła Panu Czesławowi nabyć szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, którą umiejętnie wykorzystuje w swojej karierze zawodowej.
Współtwórca technologii, pozwalającej w sposób nieuciążliwy dla środowiska i ludzi, przetwarzać odpady na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii.

Czytaj więcej: Czesław Wejkowski - Partner West Real Estate SA

Mgr. Mirosław Stanisławski - Partner West Real Estate SA


Miroslaw StanislawskiAbsolwent: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
Założyciel i Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o.
Jednocześnie pełni m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółek: Blue Tax Net Sp. z o.o., Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Capital Sp. z o.o., Biznesplatforma.pl Sp. z o.o., a także prokurenta w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – spółce informatycznej z kapitałem francuskim. Od 1998 roku jest licenconowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438.

 

Czytaj więcej: Mgr. Mirosław Stanisławski - Partner West Real Estate SA

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011