Informacje Prasowe

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych technologia z przyszłością

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych – technologia z przyszłością
 
Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza spalarnia odpadów komunalnych powstała w Warszawie w 1912 roku. Niestety w naszym kraju nie została odpowiednio rozbudowana sieć tego typu zakładów, które mogłyby utylizować powstające odpady. Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu i mgr inż. Piotr Pędzik - Prokurent  West Real Estate SA wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest inwestowanie w termiczne przekształcanie odpadów.

Hampton by Hilton we Wrocławiu

W 2017 roku we Wrocławiu ruszy hotel Hampton by Hilton, którego inwestorem jest spółka z grupy kapitałowej West Real Estate. Hampton by Hilton Wrocław City Center West powstanie w centrum stolicy Dolnego Śląska na mocy umowy pomiędzy Hilton Wordwide a spółką zależną od notowanej na NewConnect West Real Estate SA.
Na początku czerwca West Real Estate SA podpisała umowę kredytu inwestycyjnego oraz umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie budowy hotelu Hampton by Hilton Wrocław City Center West w technologii redukującej zużycie energii i materiałów. W tym samym czasie spółka zależna od West Real Estate SA., podpisała również umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku hotelowego klasy „A” we Wrocławiu, by w kolejnych tygodniach przekazać plac budowy pod kolejny hotel sieci Hilton Wordwide.

Czytaj więcej: Hampton by Hilton we Wrocławiu

Budownictwo efektywne energetycznie

Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie. 
 
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych – szansą na lepsze jutro!”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Budownictwo efektywne energetycznie

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów

wrelogojZajmuje się inwestowaniem posiadanych środków w atrakcyjne z punktu biznesowego przedsięwzięcia z obszaru innowacyjnej gospodarki odpadami, wprowadzając na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów utylizacji odpadów komunalnych, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych.

Obecnie przygotowuje projekt „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt dotyczy budowy od podstaw Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy wykorzystaniu instalacji rusztowej lub pirolityczno-fluidalnej.

Czytaj więcej: X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja - Termiczne przekształcanie odpadów

Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm

West Real Estate SA wzięła udział w projekcie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Społecznego. 
 
IRSInicjatywa ta została zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego powstała, aby efektywnie i racjonalnie pobudzać społeczeństwo do kształtowania swoich wizji, postaw obywatelskich oraz podstawowych wartości. Jednym z realizowanych projektów było szkolenie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”. Inicjatywa ta była skierowana do kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały możliwości realizacji innowacyjnych projektów, a także zwiększyły poczucie własnej wartości i wiary w możliwości realizowania kariery zawodowej na kierowniczym stanowisku. Z warsztatów, szkoleń i ćwiczeń skorzystało kilkadziesiąt kobiet z Dolnego Śląska.

Inwestycja w środowisko

newtechnologyPolska zmaga się z zalewającą falą śmieci. Ilość odpadów skladowanych w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest nieproporcjonalnie wysoka.  West Real Estate Sp. z o.o. (WRE), wprowadza na polski rynek innowacyjne rozwiązanie technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, które gwarantują maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych.

Tylko w województwie dolnośląskim w 2010 r. wyprodukowano 457,2 tys. Mg masy biodegradowalnej, z czego jedynie 22 tys. Mg zutylizowano. W Polsce roczną "fabrykację" odpadów oficjalnie szacuje się na ok. 13 mln ton. W jak złym stanie znajduje się rodzima gospodarka obrazuje procent ich przetworzenia: 98% odpadów komunalnych jest składowana na wysypiskach, często niekontrolowanych i stanowiących zagrożenie ekologiczne.

Czytaj więcej: Inwestycja w środowisko

West Real Estate rozpoczyna prace projektowe z zakresu innowacyjnej gospodarki odpadamiekologiaW świetle obowiązujących oraz przyszłych regulacji prawnych dotyczących rygorystycznych wymagań w zakresie stosowania nowoczesnych, czystych i ekonomicznych technologii przetwarzania odpadów posiadających jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, odzysku odpadów w drodze recyklingu, ponownego wykorzystania i regeneracji  w celu uzyskania surowców wtórnych oraz wykorzystania odpadów jako odnawialnego źródła energii, West Real Estate Sp. z o.o. planuje budowę najnowocześniejszego w Polsce zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych oraz budowę innowacyjnego zakładu do produkcji wysokokalorycznego paliwa  pochodzącego z odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych. 

Czytaj więcej: West Real Estate rozpoczyna prace projektowe z zakresu innowacyjnej gospodarki odpadami

Nowe przedsięwzięcie West Real Estate S.A.

inwestycjaW świetle zmieniających się przepisów energetycznych dotyczących paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii oraz biomasy, firma WRE S.A. podjęła wspólnie z nowo powstałą spółką WastEco Sp z o.o. nowe przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do  produkcji paliwa wysokoenergetycznego LK-1.

Czytaj więcej: Nowe przedsięwzięcie West Real Estate S.A.

AdBlue na kolejnej stacji West Real Estate.

mop13Spółka West Real Estate, właściciel dwóch stacji działających we franczyzie Statoil na Opolszczyźnie, planuje wyposażyć kolejny obiekt w podajnik AdBlue – środka znacznie obniżającego emisję szkodliwych gazów do atmosfery. - Niebawem, bo już od 2014 przez wszystkie nowe pojazdy ciężarowe wymagane będzie spełnienie normy EURO 6, zatem popularność środka znacznie wzrośnie, mówi Ewa Maj, Prezes Zarządu WRE S.A.

Czytaj więcej: AdBlue na kolejnej stacji West Real Estate.

West Real Estate S.A. realizuje plany już przed debiutem na NewConnect.

okmiany1Jeszcze przed zakończeniem przygotowań do upublicznienia spółki, West Real Estate zdecydowała, iż rozpocznie realizację założonych planów inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest wykup od obecnego właściciela obiektu, budynku stacji paliw wraz z infrastrukturą - MOP Statoil Okmiany, zlokalizowanego przy autostradzie A4/A18. Spółka zaliczkowała już 40% kwoty wartości nieruchomości.

Czytaj więcej: West Real Estate S.A. realizuje plany już przed debiutem na NewConnect.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011