Hydrobeton Sp. z o.o.

 
 

Firma Hydrobeton zajmuje się profesjonalnie uszczelnianiem nowo budowanych obiektów oraz naprawą( doszczelnianiem ) już istniejących.

Usługi nasze w zakresie uszczelnień realizujemy:

 

 • w technologii bezpowłokowej tzw. białej wanny ( wodoszczelnego betonu )

Uszczelniamy obiekty wykonywane zarówno w technologiach monolitycznych jak i prefabrykowanych
( garaże z prefabrykatów pełnych i trójwarstwowych, filigranowych ).

Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenia partnerskiej firmy z Niemiec uszczelniamy :

 

 • piwnice, garaże podziemne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kanały, kondygnacje użytkowe znajdujące się poniżej poziomu zera obciążone wodą pod ciśnieniem.
 • stropy garażowe

Stosowana przez nas technologia charakteryzuje się szczególnymi cechami :

 

 • skrócenie czasu realizacji inwestycji
 • możliwość realizacji w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • skuteczność uszczelnień
 • w perspektywie długoterminowej obniżenie kosztów

Na wykonywane przez nas kompleksowe prace uszczelniające w technologiach „białej wanny” udzielamy wieloletniej gwarancji na nieograniczone w czasie użytkowanie przedmiotowej części obiektu.

Usługi nasze w zakresie uszczelnieniń realizujemy

Elementy budowli (piwnice, zbiorniki, …) z betonu nieprzepuszczającego wodę są określane w dosłownym tego słowa znaczeniu jako „biała wanna”. W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne.

Białe wanny zapobiegają w takich obiektach jak piwnice, podziemne garaże, tunele wnikaniu wody do środka obiektu a w zbiornikach, basenach kąpielowych uniemożliwiają wycieki płynów na zewnątrz. Podstawowymi elementami budowlanymi białej wanny są:

 

 • płyta denna min. grubość d ≥ 25 cm
 • ściany zewnętrzne min. grubość d ≥ 24 cm
 • płyta stropowa min. grubość d ≥ 25 cm

 

Przy wykonywaniu tych elementów budowli należy zwrócić szczególną uwagę na:

 

 • przygotowanie betonu odpornego na ciśnienie wody
 • wykształcenie fug i przejść odpornych na ciśnienie wody
 • unikanie rys, przez które przenika woda.

 

By zachować w/w podstawowe warunki, nasi inżynierowie już na etapie przygotowania ściśle współpracują z architektami, projektantami konstrukcji, firmami wykonawczymi oraz wytwórniami betonu.

 

Wszystkie wymagania technologiczne w odniesieniu do betonu są każdorazowo dopasowane do specyfiki budowy i zapisane w dokumentacji wykonawczej

 

 • wykształcenie fug
 • skład betonu
 • zbrojenie rozdzielające rysy
 • wodoodporne akcesoria.

 

By uniknąć jakichkolwiek błędów, nasi technicy dokonują montażu systemu uszczelnień i jednocześnie nadzorują przebieg wykonywania prac betoniarskich (układania betonu).