Firma Hydrobeton zajmuje się profesjonalnie uszczelnianiem nowo budowanych obiektów oraz naprawą( doszczelnianiem ) już istniejących. 
 
Usługi nasze w zakresie uszczelnień realizujemy :
 
 • w technologii bezpowłokowej tzw. białej wanny ( wodoszczelnego betonu )
Uszczelniamy obiekty wykonywane zarówno w technologiach monolitycznych jak i prefabrykowanych
( garaże z prefabrykatów pełnych i trójwarstwowych, filigranowych ). 
 
Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenia partnerskiej firmy z Niemiec uszczelniamy :
 
 • piwnice, garaże podziemne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kanały, kondygnacje użytkowe znajdujące się poniżej poziomu zera obciążone wodą pod ciśnieniem.
 • stropy garażowe
Stosowana przez nas technologia charakteryzuje się szczególnymi cechami :
 
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji
 • możliwość realizacji w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • skuteczność uszczelnień
 • w perspektywie długoterminowej obniżenie kosztów
 
Na wykonywane przez nas kompleksowe prace uszczelniające w technologiach "białej wanny" udzielamy wieloletniej gwarancji na nieograniczone w czasie użytkowanie przedmiotowej części obiektu.
 
 
Opis systemu
 
 
Elementy budowli (piwnice, zbiorniki, ...) z betonu nieprzepuszczającego wodę są określane w dosłownym tego słowa znaczeniu jako "biała wanna". W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne. 
 
Białe wanny zapobiegają w takich obiektach jak piwnice, podziemne garaże, tunele wnikaniu wody do środka obiektu a w zbiornikach, basenach kąpielowych uniemożliwiają wycieki płynów na zewnątrz. Podstawowymi elementami budowlanymi białej wanny są:
 
 • płyta denna min. grubość d ≥ 25 cm
 • ściany zewnętrzne min. grubość d ≥ 24 cm
 • płyta stropowa min. grubość d ≥ 25 cm
 
Przy wykonywaniu tych elementów budowli należy zwrócić szczególną uwagę na:
 
 • przygotowanie betonu odpornego na ciśnienie wody
 • wykształcenie fug i przejść odpornych na ciśnienie wody
 • unikanie rys, przez które przenika woda.
 
By zachować w/w podstawowe warunki, nasi inżynierowie już na etapie przygotowania ściśle współpracują z architektami, projektantami konstrukcji, firmami wykonawczymi oraz wytwórniami betonu. 
 
Wszystkie wymagania technologiczne w odniesieniu do betonu są każdorazowo dopasowane do specyfiki budowy i zapisane w dokumentacji wykonawczej
 
 • wykształcenie fug
 • skład betonu
 • zbrojenie rozdzielające rysy
 • wodoodporne akcesoria.
 
By uniknąć jakichkolwiek błędów, nasi technicy dokonują montażu systemu uszczelnień i jednocześnie nadzorują przebieg wykonywania prac betoniarskich (układania betonu).
 
 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011