Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 informuje o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załączonym pliku oraz na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011