Zarząd spółki Westrealestate SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:


• raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany,

• raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 08.05.2020 roku,

• raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 07.08.2020 roku,

• raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 06.11.2020 roku,


Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011