Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 26 marca 2019 r., w którym poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy (względem opublikowanego pierwotnie raportem EBI nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r. zmienionego następnie raportem EBI nr 3/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy. Raporty te ogłoszone zostaną dnia 30 maja 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011