Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 16/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) 03 wrzesień 2020
Raport 15/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna 03 wrzesień 2020
Raport 14/2020 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku 03 wrzesień 2020
Raport 13/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna 03 wrzesień 2020
Raport 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. 03 wrzesień 2020
Raport 11/2020 Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 03 wrzesień 2020
Raport 10/2020 Jednostkowe sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 03 wrzesień 2020
Raport 9/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna 03 wrzesień 2020
Raport 8/2020 Zbycie udziałów w spółce zależnej 03 wrzesień 2020
Raport 7/2020 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą 03 wrzesień 2020
Raport 6/2020 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku 03 wrzesień 2020
Raport 5/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r. 03 wrzesień 2020
Raport 4/2020 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 03 wrzesień 2020
Raport 3/2020 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 03 wrzesień 2020
Raport 2/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dn. 13.01.2020 r. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 22 styczeń 2020
Raport 1/2020 Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 22 styczeń 2020
Raport 16/2019 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku 22 styczeń 2020
Raport 15/2019 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku Treść: 08 październik 2019
Raport 14/2019 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 08 październik 2019
Raport 13/2019 Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 25.07.2019 r. - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 październik 2019
Raport 12/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 październik 2019
Raport 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2019 r. 08 październik 2019
Raport 10/2019 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 08 październik 2019
Raport 9/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r. 31 maj 2019
Raport 8/2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 rok obrotowy 31 maj 2019
Raport 7/2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy 31 maj 2019
Raport 6/2019 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku 22 maj 2019
Raport 5/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019
Raport 4/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019
Raport 3/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011