Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 2/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dn. 13.01.2020 r. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 22 styczeń 2020
Raport 1/2020 Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 22 styczeń 2020
Raport 16/2019 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku 22 styczeń 2020
Raport 15/2019 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku Treść: 08 październik 2019
Raport 14/2019 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 08 październik 2019
Raport 13/2019 Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 25.07.2019 r. - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 październik 2019
Raport 12/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08 październik 2019
Raport 11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2019 r. 08 październik 2019
Raport 10/2019 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. 08 październik 2019
Raport 9/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r. 31 maj 2019
Raport 8/2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 rok obrotowy 31 maj 2019
Raport 7/2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy 31 maj 2019
Raport 6/2019 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku 22 maj 2019
Raport 5/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019
Raport 4/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019
Raport 3/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy 22 maj 2019
Raport 2/2019 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku 22 maj 2019
Raport 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 22 maj 2019
Raport 18/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 22 maj 2019
Raport 17/2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku 14 listopad 2018
Raport 16/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki 29 październik 2018
Raport 15/2018 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 29 październik 2018
Raport 14/2018 Zbycie udziałów w spółce zależnej 14 wrzesień 2018
Raport 13/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 12/2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 11/2018 Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2017 roku. 14 wrzesień 2018
Raport 10/2018 Korekta Harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2018 roku ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna 14 wrzesień 2018
Raport 9/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2018 roku. 14 wrzesień 2018
Raport 8/2018 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 14 wrzesień 2018
Raport 7/2018 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 14 wrzesień 2018

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011