Relacje inwestorskie

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Raporty
Liczba artykułów:
5
Dokumenty korporacyjne
Liczba artykułów:
0
Walne Zgromadzenie
Liczba artykułów:
4
Ład korporacyjny
Liczba artykułów:
1
Akcjonariat
Liczba artykułów:
1
Notowania
Liczba artykułów:
1
O firmie - relacje inwestorskie
Liczba artykułów:
8
Aktualności
Liczba artykułów:
66
Raporty okresowe
Liczba artykułów:
0
Raporty ESPI
Liczba artykułów:
6
Raporty bieżące
Liczba artykułów:
0
Raporty EBI
Liczba artykułów:
205
Raporty okresowe - kwartalne
Liczba artykułów:
7
Raporty okresowe - roczne
Liczba artykułów:
2
EBI
Liczba artykułów:
33
ESPI
Liczba artykułów:
5

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011