O nas

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

O nas - Historia Grupy Kapitałowej

West Real Estate SA od grudnia 2009 r. funkcjonuje w formie spółki akcyjnej i prowadzi działalność, polegającą na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w przedsięwzięcia związane z nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości do majątku Spółki i przekazaniem procesu zarządzania nimi  spółkom zależnym.

 

2007 Powstanie West Real Estate sp. z o.o. Handel hurtowy paliwami na terenie Polski importowanymi z Białorusi

2009 Przekształcenie West Real Estate w Spółkę Akcyjną
Obrano model biznesowy, polegający na dywersyfikacji prowadzonej działalności w  branżach: turystycznej – rynek hoteli i usług noclegowych oraz nieruchomości komercyjnych – biurowce. 

2011 - Upublicznienie Spółki - Debiut na rynku akcji NewConnect oraz  

Liczba artykułów:
3
Nasz Zespół
Liczba artykułów:
7

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011