Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu

HenrykKarcz

Ekspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne.

Obecnie Prezes Zarządu West Real Estate S.A.

 


Elisabeth Margarete Pedzik
Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia.

Elisabeth_Pedzik2Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych - w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w następujących sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. - Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)·- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng ( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ). Od 2009 roku związana z West Real Estate jako główny akcjonariusz Spółki.

Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki.

 

 


Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011