Jarosław GębuśEkspert ds. w prawie gospodarczym Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe  zdobywał między innymi w sektorze finansowym oraz prawnym. Od 2001 r. ściśle związany z branżą prawniczą. Współtwórca Grupy Doradztwa Prawnego oraz współzałożyciel Kancelarii Prawnej EX LEGE sp. k., specjalizującej się przede wszystkim w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie spółek handlowych.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011