Jarosaw_TurekEkspert ds. inżynierii środowiska

Odpowiedzialny za realizację projektów zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi, w ramach planów inwestycyjnych Spółki.
Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia z Zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim i Politechnice Warszawskiej z zakresu Inżynierii Środowiska. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. technicznych w spółce IMTECH sp. z o.o. specjalizującej się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji mechanicznych i przemysłowych.


Ponadto, może pochwalić się członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Onkologicznej Pracowni Molekularnej.
Posiada również kwalifikacje m.in. w zakresie: rekultywacji składowiska odpadów komunalnych oraz modyfikacji procesu fermentacji odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem różnych gatunków mikroorganizmów.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011