zdjcie6-1Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej poparte licznymi sukcesami w zakresie ochrony środowiska.
Różnorodność realizowanych inwestycji pozwoliła Panu Czesławowi nabyć szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, którą umiejętnie wykorzystuje w swojej karierze zawodowej.
Współtwórca technologii, pozwalającej w sposób nieuciążliwy dla środowiska i ludzi, przetwarzać odpady na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii.


Obecnie realizuje inwestycję wspieraną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego polegający na wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji energii z odpadów wielkogabarytowych. Wartość inwestycji przekracza 8 mln. Zł.
Od sierpnia 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wasteco Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

 
 
 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011