Miroslaw StanislawskiAbsolwent: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
Założyciel i Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o.
Jednocześnie pełni m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółek: Blue Tax Net Sp. z o.o., Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Capital Sp. z o.o., Biznesplatforma.pl Sp. z o.o., a także prokurenta w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – spółce informatycznej z kapitałem francuskim. Od 1998 roku jest licenconowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438.

 

Były Wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do dziś aktywnie działa w stowarzyszeniach doradców podatkowych w Warszawie i we Wrocławiu.
Ponadto jest licencjonowanym syndykiem wpisanym na listę Syndyków Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Imponujące wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jak również szeroka wiedza z dziedziny finansów skutkują podejmowaniem trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki rozwadze i opanowaniu Pana Mirosława Stanisławskiego, akcjonariusze West Real Estate S.A. mogą być pewni, iż każda decyzja podjęta przez władze Spółki została dogłębnie przeanalizowana, a ryzyko podejmowanych działań ograniczone do minimum. 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011