Elisabeth PedzikAbsolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia. Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych - w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. - Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ).

 

Od 2007 związana na stałe z West Real Estate S.A. jako główny akcjonariusz Spółki. Jej bogate doświadczenie zawodowe oraz wybitne zdolności analityczne zaowocowały szeregiem trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki dokładnej analizie planowanych działań oraz przywiązywaniu uwagi do detali, pozwala ograniczać ryzyko podejmowane przez Spółkę lub calkowicie je eliminować. Jest czołowym controllerem we wszystkich Spółkach wchodzących w sklad Grupy Kapitałowej. Od 2009 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej West Real Estate S.A. i  bierze czynny udział w działaniach kontrolnych  nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki w ramach współtworzonej przez nią  strategii rozwoju.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011