Andrzej KoniecznyEkspert ds. projektów architektonicznych

Absolwent oraz wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 1988r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Autor szeregu publikacji naukowych poświęconych metodologii projektowania przestrzeni i obiektów publicznych, usługowych, mieszkalnych i przemysłowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodzony przez J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 


Od 1991r. właściciel Architektonicznej Pracowni Projektowej AKCENT, realizującej projekty budownictwa usługowego, mieszkaniowego i przemysłowego. W ponad 20-to letniej działalności Pracowni AKCENT autor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów obejmujących osiedla mieszkaniowe,centra i galerie handlowe, centra logistyczne oraz kompleksy przemysłowe. Za działalność twórcząnagradzany w konkursach krajowych i zagranicznych.
W roku 2010 nagrodzony przez Prezydenta Wrocławia za najlepszą realizację architektoniczną w kategorii Budownictwo Przemysłowe. Od czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej West Real Estate S.A., w której odpowiedzialny jest za tworzenie koncepcji oraz projektów architektonicznych w ramach planó inwestycyjnych Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011