Pracownicy West Real Estate SA ukończyli szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie” i odbyli kurs doradztwa ogólnego w zakresie efektywnego korzystania z zasobów i wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w przedsiębiorstwie. 
 
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych – szansą na lepsze jutro!”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Część szkoleniowa obejmowała następującą tematykę: dostępność paliw, prognozy i działalność na rzecz oszczędności energii; standardy izolacji i materiały izolacyjne; ustalanie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu; optymalizowanie konstrukcji budowlanych w planowaniu oraz technika grzewcza; formy Odnawialnych Źródeł Energii i ich techniczne zastosowanie. Wartość merytoryczna części doradczej dotyczyła szczegółowych informacji o OZE, energooszczędnych technologii oraz wykorzystywania ciepła promieniowania słonecznego oraz ciepła ziemi w budownictwie. Poruszane również były kwestie efektywnego wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie, jak również warunki stosowania zasobów środowiska naturalnego zgodnie z przepisami prawa. Każdy uczestnik szkolenia wziął udział w zajęciach praktycznych, podczas których wykonana została termowizja. Projekt został zakończony wydaniem stosowanego certyfikatu.
 
 
West Real Estate S.A.
  • ul. Przedświt 11/1
  • 54-618 Wrocław
  • tel: +48 71 374 23 11
  • fax: +48 71 349 55 36
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • www.westrealestate.pl 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Spółka West Real Estate SA (WRE SA) notowana jest na rynku NewConnect i zajmuje się nabywaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.
Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.
 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011