wrelogojZajmuje się inwestowaniem posiadanych środków w atrakcyjne z punktu biznesowego przedsięwzięcia z obszaru innowacyjnej gospodarki odpadami, wprowadzając na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów utylizacji odpadów komunalnych, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych.

Obecnie przygotowuje projekt „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt dotyczy budowy od podstaw Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy wykorzystaniu instalacji rusztowej lub pirolityczno-fluidalnej.

Moc przerobowa Zakładu wyniesie 150 Mg/rok. Przetworzeniu poddane zostaną zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe. Zagospodarowane odpady przetworzone zostanąna energię elektryczną oraz cieplną. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym inwestycji na świecie.

Prezesem Zarządu West Real Estate SA jest dr Henryk Karcz, odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie procesów technologicznych w ramach planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej, wybitny naukowiec, twórca lub współtwórca ponad 80 patentów, wyróżniony przez Prezesa Rady Ministrów nagrodąza wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Zespół pracowników i współpracowników West Real Estate S.A. to grupa profesjonalistów z szeroką wiedzą biznesową, kierunkowym wykształceniem i wieloletnią praktyką zawodową, posiadający duże doświadczenie.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011