inwestycjaW świetle zmieniających się przepisów energetycznych dotyczących paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii oraz biomasy, firma WRE S.A. podjęła wspólnie z nowo powstałą spółką WastEco Sp z o.o. nowe przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do  produkcji paliwa wysokoenergetycznego LK-1.

WastEco dzięki opracowanej innowacyjnej technologii produkcji wysokokalorycznego paliwa LK-1 z odpadów przemysłowych i wielkogabarytowych uzyskało dofinansowanie z Agencji Rozwoju Regionalnego w wysokości 3,3 miliona złotych na realizację tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Produkcja i wykorzystanie wysokokalorycznych paliw pochodzących z odpadów ma szansę na zmniejszenie niekorzystnego efektu środowiskowego spowodowanego użyciem paliw kopalnianych. Dodatkowo paliwa regeneratywne pozwalają na zmniejszenie emisji CO2, wpływając tym samym na jakość otaczającego nas środowiska.

pobierz w wersji PDF

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011