dlonieWest Real Estate S.A. (WRE S.A.) przygotowująca się do debiutu na NewConnect, w ubiegły weekend spotkała się z inwestorami podczas konferencji Profesjonalny Inwestor w Kołobrzegu.
W nadmorskiej atmosferze ponad 350 uczestników konferencji inwestorskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłębiało wiedzę na temat inwestowania i tendencji rynkowych w nadchodzącym roku 2011. Poza wiedzą merytoryczną konwent obfitował w spotkania ze spółkami, które przedstawiały swoje plany inwestycyjne. Wśród nich znalazła się również West Real Estate – Partner Główny Konferencji, która podjęła aktywny dialog z inwestorami w temacie: zbliżającego się debiutu na NewConnect i związaną z nim nową emisją akcji oraz realizacji najbliższych celów  inwestycyjnych.

Więcej: PDF

 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011