O nas - Historia Grupy Kapitałowej

West Real Estate SA - Historia Spółki

West Real Estate SA zajmuje się nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości do swego majątku, w celu przeprowadzenia na nich inwestycji, a następnie czerpania korzyści ekonomicznych z ich zarządzania. Model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Na dzień dzisiejszy Grupa Kapitałowa działa w sektorze: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarskim oraz energooszczędnej energetyki. Plany inwestycyjne West Real Estate S.A. zapewniają ciągły rozwój Grupy Kapitałowej, a zespół wykwalifikowanych pracowników oraz współpracowników gwarantują wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć.


Debiut West Real Estate


2007 Utworzenie West Real Estate Sp. z o.o. Działalność na rynku paliwowym - handel hurtowy paliwami importowanymi z Białorusi.
2009 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Zakup i zarządzanie nieruchomościami  w  trzech branżach: paliwowej– rynek stacji paliw, turystycznej – rynek hoteli i usług noclegowych oraz nieruchomości komercyjnych. Obiektami zarządzają spółki zależne WRE SA
2010 Nabycie udziałów Do Grupy dołączył nowy podmiot - Sylyx Business Consulting Sp. z o.o.
2011 Upublicznienie West Real Estate SA 18 marca 2011 - debiut na rynku akcji NewConnect (Alternatywny System Obrotu GPW)
2012

Podwyższenie kapitału zakładowego

 2012 r. kapitał zakładowy West Real Estate SA został podwyższony do kwoty 10.000.000 zł.
2018 Struktura Grupy Kapitałowej
 
  • Innovative Combustion Sp. z o.o.
  • West Real Estate Sp. z o.o.
  • Hydrobeton Sp. z o.o.

 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011