Napisali o nas

IPO.pl - Zapadła decyzja o doposażeniu kolejnej stacji WRE - 2 lutego 2010.

IPOCoraz częściej docierają na rynek informacje dotyczące wzmożonych prac koncernów samochodów osobowych nad układem SCR, do pozwala domniemywać, iż niebawem zwiększy się grono konsumentów AdBlue wśród posiadaczy samochodów osobowych z silnikami diesla.  - W związku z tym  każda stacja powinna zadbać o posiadanie dystrybutora AdBlue, mówi Ewa Maj, Prezes Zarządu West Real Estate.

Czytaj więcej: IPO.pl - Zapadła decyzja o doposażeniu kolejnej stacji WRE - 2 lutego 2010.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011