biznes logoWrocławska firma West Real Estate SA zaadaptuje zabytkowy dom zdrojowy na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe i medical spa połączone z czterogwiazdkowym hotelem. Firma rozpocznie budowę obiektu na początku 2012 r. Hotel będzie działał prawdopodobnie pod marką Best Western. Projektantem inwestycji został dr inż. arch. Andrzej Konieczny i prowadzona przez niego Architektoniczna Pracownia Projektowa AKCENT.

Projekt zakłada przeprowadzenie generalnego remontu, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów byłego ośrodka sanatoryjnego Berthelsdorf w celu stworzenia kompleksu hotelowego połączonego z infrastrukturą odnowy Spa.

Więcej na BIZNES DOLNOŚLĄSKI 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011