investmapJak powiadomiła spółka West Real Estate, dokonano wyboru Generalnego Projektanta dla inwestycji hotelowej w Barcinku. Został nim dr inż. arch. Andrzej Konieczny i prowadzona przez niego Architektoniczna Pracownia Projektowa AKCENT.

W ostatnim czasie inwestor poinformował, że jeszcze w tym roku wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Hotel ma działać pod szyldem międzynarodowej sieci.

 Więcej na: InvestMap

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011