newconnectorPolska zmaga się z falą śmieci. Ilość składowanych u nas odpadów w porównaniu z UE jest nieproporcjonalnie wysoka. West Real Estate sp. z o.o. (WRE) wprowadza do Polski skuteczny system zarządzania odpadami oparty o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. 100% udziałowcem WRE jest wrocławska spółka, notowana na rynku akcji NewConnect, West Real Estate S.A.

Więcej na: Newconnector.pl

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011