24finanse_plWest Real Estate S.A., spółka zajmująca się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami przygotowuje się do debiutu na NewConnect.
Spółka działa od 2007 roku. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach: paliwowej oraz hotelarskiej. Już przed zakończeniem przygotowań do upublicznienia spółki, West Real Estate zdecydowała, iż rozpocznie realizację założonych planów inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest wykup od obecnego właściciela obiektu, budynku stacji paliw wraz z infrastrukturą – MOP Statoil Okmiany, zlokalizowanego przy autostradzie A4/A18. Spółka zaliczkowała już 40% kwoty wartości nieruchomości. Więcej: 24finanse.pl

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011