inwestycje_plWest Real Estate S.A., spółka zajmująca się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościamiprzygotowuje się do debiutu na NewConnect. - Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu naszej spółki na NewConnect. Widzimy w tym rozwiązaniu szansę na szybszy rozwój oraz zwiększenie ilości realizowanych przez nas inwestycji. Uważam, że znalezienie się w gronie spółek giełdowych wpłynie na wzrost prestiżu West Real Estate, mówi Ewa Maj, Prezes Zarządu. Funkcjonowanie na publicznym rynku akcji uwiarygodnia spółkę w oczach jej kontrahentów.

Już przed zakończeniem przygotowań do upublicznienia spółki, West Real Estate zdecydowała, iż rozpocznie realizację założonych planów inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest wykup od obecnego właściciela obiektu, budynku stacji paliw  wraz z infrastrukturą - MOP Statoil Okmiany, zlokalizowanego przy autostradzie A4/A18. Spółka zaliczkowała już 40% kwoty wartości nieruchomości.

Więcej na Inwestycje.pl

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011