IPOWest Real Estate S.A. 3. listopada 2010 spotkała się z inwestorami  by przedstawić plany inwestycyjne spółki, a także zaprezentować wybrane wyniki finansowe. Jak pisze IPO.pl, spotkanie umożliwiło inwestorom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Po spotkaniu opinie na temat Salonu Inwestycyjnego były bardzo przychylne: „Działalność Spółki jest bardzo interesująca poprzez zastosowaną przez Zarząd dywersyfikację ryzyka. Dla mnie, jako inwestora, ważne jest by Spółka w która inwestuję była uniezależniona od kaprysów poszczególnych rynków. Gwarancję taką daje rozproszenie działań Spółki” – powiedziała Pani Iwona z Wrocławia. Pan Zbigniew z Warszawy dodał - „West Real Estate działa na bardzo perspektywicznych rynkach. Widoczny na rynku wzrost popytu konsumenckiego w detalicznej sprzedaży paliw czy nieruchomości o charakterze hotelarskim i komercyjnym może gwarantować zyski osiągane przez Spółkę. Będę rekomendował West Real Estate inwestorom”. „Spotkania takie jak te są bardzo ważne, gdyż możemy poznać osoby, które stoją za sukcesem Spółki. W wyjątkowej atmosferze porozmawiać na temat wyników osiąganych przez Zarząd, dalszych planów. Daje to niespotykaną okazję do spotkania twarzą w twarz inwestorów ze Spółką” podsumował Salon Inwestycyjny z West Real Estate S.A. Pan Michał – inwestor z Warszawy.

Więcej na temat spotkania: http://www.ipo.pl/new_connect/artykuly/twarza_w_twarz_z_inwestorami_592552.html

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011