Decyzja o przekształceniu Spółki

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło decyzję o przekształceniu West Real Estate sp. z o. o. w spółkę akcyjną.

Zgromadzenie wspólników w związku z pojawiającymi się możliwościami rozwojowymi (okazje rynkowe, dotacje unijne, zainteresowani inwestorzy) podjęło jednogłośnie decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wprowadzenie West Real Estate S.A. w krótkoterminowej perspektywie na rynek New Connect zaś w średnioterminowej na Giełdę Papierów Wartościowych.

Negocjacje z siecią hotelową

Spółka przy udziale zewnętrznej firmy doradczej uzyskała potwierdzenie zainteresowania lokalizacją przez jedną z większych sieci hotelowych  i zgodę na włączenie placówki do sieci po dokonaniu stosownej renowacji w standardzie cztero - gwiazdkowym.

Zakup nieruchomości koło Jeleniej Góry

Zarząd Spółki West Real Estate podpisał umowę zakupu nieruchomości koło Jeleniej Góry - kompleksu hotelowo-sanatoryjnego - i rozpoczął przygotowania do inwestycji.

Negocjacje w sprawie gruntu

Zarząd Spółki zgodnie ze strategią rozwoju rozpoczął negocjacje z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi ( właścicielami gruntu ) w celu nabycia nieruchomości pod budowę czterogwiazdkowego hotelu we Wrocławiu mającego funkcjonować w sieci Best Western

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011