Objęcie udziałów

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna  informuje, że w dniu 4 lipca 2011 roku Spółka objęła 300 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WASTECO sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 30% udziału w kapitale zakładowym.

Czytaj więcej: Objęcie udziałów

Spotkanie z Pracownikami

integracjaKońcem stycznia odbyło się coroczne spotkanie pracowników Spółki West Real Estate oraz Spółek zależnych zarządzających w imieniu WRE S.A należącymi do niej nieruchomościami.  Ewa Maj, Prezes West Real Estate podsumowała miniony rok oraz podziękowała za wspólny wysiłek włożony w budowanie wizerunku firmy oraz jej rozwój.

Czytaj więcej: Spotkanie z Pracownikami

Nowy współpracownik West Real Estate S.A.

dlonieWest Real Estate SA., wypełniając swą misję i model działań biznesowych, podjęła starania zmierzające do poniesienia efektywności działań ekologicznych w zakresie prowadzonej działalności. Decyzją Zarządu Spółki  nawiązano współpracę z doświadczonym i cenionym specjalistą w zakresie inżynierii środowiska – dr Jarosławem Turkiem.

Czytaj więcej: Nowy współpracownik West Real Estate S.A.

AdBlue na kolejnej stacji West Real Estate

mop14Spółka West Real Estate, właściciel dwóch stacji działających we franczyzie Statoil na Opolszczyźnie, planuje wyposażyć kolejny obiekt w podajnik AdBlue – środka znacznie obniżającego emisję szkodliwych gazów do atmosfery. - Niebawem, bo już od 2014 przez wszystkie nowe pojazdy ciężarowe wymagane będzie spełnienie normy EURO 6, zatem popularność środka znacznie wzrośnie, mówi Ewa Maj, Prezes Zarządu WRE S.A.

Czytaj więcej: AdBlue na kolejnej stacji West Real Estate

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011