West Real Estate SA ma przyjemność poinformwać iż podmiot zależny Emitenta, tj. Innovative Combustion Sp. z o.o. podpisał z ROBYG Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącym Generalnym Wykonawcą dla inwestora ROBYG SA umowę na kompleksowe wykonanie stanu deweloperskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Robyg Jagodno Etap1 realizowanego we Wrocławiu.  Przedsięwzięcie objęte jest ubezpieczeniem ryzyk budowlanych.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011