West Real Estate SA wzięła udział w projekcie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Społecznego. 
 
IRSInicjatywa ta została zrealizowana w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego powstała, aby efektywnie i racjonalnie pobudzać społeczeństwo do kształtowania swoich wizji, postaw obywatelskich oraz podstawowych wartości. Jednym z realizowanych projektów było szkolenie „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji - przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”. Inicjatywa ta była skierowana do kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, poznały możliwości realizacji innowacyjnych projektów, a także zwiększyły poczucie własnej wartości i wiary w możliwości realizowania kariery zawodowej na kierowniczym stanowisku. Z warsztatów, szkoleń i ćwiczeń skorzystało kilkadziesiąt kobiet z Dolnego Śląska.
 
West Real Estate S.A.
  • ul. Przedświt 11/1
  • 54-618 Wrocław
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • www.westrealestate.pl 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Spółka West Real Estate SA (WRE SA) notowana jest na rynku NewConnect i zajmuje się nabywaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.
Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.
 

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011