wreoswietlenieWest Real Estate SA oraz spółka zależna emitenta Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. brała udział w VIII konferencji  „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju" spotkanie odbyło się w dniach 09-10 kwietnia 2013 r. we Władysławowie.  Organizatorem  konferencji jest ‘’Wydawnictwo  Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej’’

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały:

Modele współpracy, kradzieże i dewastacja,  aktualne problemy w oświetleniu drogowym,  nowe możliwości pozyskania środków na dofinansowanie oświetlenia,  Program SOWA – System zielonych inwestycji – Energooszczędne oświetlenie uliczne,  Białe Certyfikaty – Świadectwa efektywności energetycznej,  wpływ jasnych nawierzchni drogowych na oszczędności energii elektrycznej do oświetlenia dróg i inne cechy nawierzchni, nowe technologie lamp w oświetleniu drogowym (lampy ksenonowe, dwujarznikowe lampy sodowe, lampy indukcyjne) , sposoby poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych poprzez redukcję mocy i "inteligentne oprawy"
Konferencja skierowana jest do inwestorów, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw, firm oferujących technologie, instytucji finansowych a  także przedstawicieli samorządów i jednostek komunalnych oraz instytucji.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011