vkonfWest Real Estate S.A. po raz kolejny brała udział w V Ogólnopolskiej Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych   -  technologie, realizacja inwestycji, finansowanie, doświadczenia eksploatacyjne instalacji, efektywność energetyczna ", spotkanie odbyło się w dniach 21-22 luty 2013 r. w Poznaniu.
 
Organizatorem  konferencji jest Wydawnictwo „Nowa Energia”.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną:

  • nowe aspekty prawne związane z realizacją inwestycji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w świetle obowiązującej ustawy odpadowej,
  • doświadczenia firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii,
  • możliwości finansowania inwestycji.

Konferencja skierowana jest do inwestorów, kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, jako obecnych i przyszłych inwestorów realizujących inwestycje związane z procesami TPOK, firm oferujących technologie do realizacji inwestycji TPOK, instytucji finansowych, a także przedstawicieli samorządów i jednostek komunalnych oraz instytucji.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011