recyklingW Szklarskiej Porębie w dniach 14-16 listopada odbyła się kolejna edycja VIII Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów 2012”. Po raz kolejny Spółka West Real Estate S.A. została partnerem tego wydarzenia. Stało się już tradycją, że "Paliwa z odpadów" to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. 

Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w wydarzeniu wzięli specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych.Konferencja dała uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów termicznych. Tematyka konferencji obejmowała zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych, w zakresie:


- badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw);
- termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
- technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling);
- energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych);
- technologii wytwarzania i właściwości paliw;
- technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
- ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów;
- skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej;
- tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji);
- wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych;
- monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych;
- prawnych aspektów gospodarki odpadami.

Patronat honorowy nad konferencją sprawował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Konferencja odbyła się w hotelu „Szrenica” zlokalizowanym w Szklarskiej Porębie, będącej jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy. Uczestnicy zostali zakwaterowani w pokojach jedno- i dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny, telewizor itp. Dla uczestników konferencji dostępne były również sauny, jacuzzi jak i kręgielnia oraz siłownia. 100 metrów od hotelu znajduje się wyciąg narciarski.
W programie Konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór regionalny.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011