audytoriumWest Real Estate S.A. weźmie udział w IX edycji Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, która odbędzie się w terminie 15-17 października 2012 r. we Wrocławiu. Podczas konferencji poruszone zostaną aktualne zagadnienia w temacie termicznego przekształcania odpadów w Polsce oraz za granicą.

Swoim doświadczeniem podczas konferencji podzielą się specjaliści z Europy. Tradycyjnie opiekunem naukowym spotkania jest dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – ekspert w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Nadal aktualny pozostaje podtytuł zeszłorocznego spotkania „Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę”. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż pierwsze zakłady termicznego przekształcania odpadów mają powstać do 2015 r., a niestety problemów związanych z ich budową nie ubywa. Dlatego tak ważny pozostaje dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy realizatorami pionierskich projektów. Prelegenci, ciekawe referaty oraz merytoryczne dyskusje pomiędzy uczestnikami sprawiają, iż konferencja jest wyczekiwanym spotkaniem w branży odpadowej, energetycznej i ciepłowniczej. Ponadto stanowi źródło cennych informacji o aktualnym stanie realizacji programu budowy spalarni odpadów komunalnych w Polsce.

Poprzednie edycje zgromadziły łącznie ponad 1300 uczestników. Z całą pewnością wzorem lat ubiegłych, w konferencji weźmie udział liczne grono zainteresowanych tematem „spalarniowym” przedstawicieli administracji publicznej, jednostek komunalnych, reprezentantów świata nauki, środowisk i organizacji pozarządowych, inwestorów i przedsiębiorców oferujących innowacyjne technologie oraz sprawdzone rozwiązania konieczne do realizacji inwestycji termicznego przekształcania odpadów.

Jak co roku do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali specjaliści z kraju i zagranicy, przedstawiciele administracji rządowej, cenieni w branży praktycy oraz przedstawiciele wiodących firm działających na rynku odpadowym. 

PROGRAM

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011