MjAxMjA4MjRfZm9ydW1fZ29zcG9kYXJjemU jpg_185x130_upscale_q95Informujemy, że West Real Estate S.A. weźmie udział w Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 10-11 października 2012 r. w historycznym obiekcie Blockhaus Dresden w Dreźnie. Organizowane od dziewięciu lat Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze jest przedsięwzięciem stwarzającym możliwość nawiązywania współpracy przedsiębiorstw z obydwóch krajów, budowania trwałych kontaktów i podejmowania wspólnych działań, które służą obopólnym korzyściom. 

Jest to istotny warunek skutecznego i pozytywnego radzenia sobie z wyzwaniami globalnej konkurencji w zjednoczonej Europie. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i tworzenie sieci relacji w różnych branżach gospodarki przyczynia się do wzrostu potencjału rozwojowego polskich i saksońskich przedsiębiorstw i do wzrostu ich konkurencyjności na rynkach światowych.Ponieważ jednym z ważniejszych wyzwań teraźniejszości jest zrównoważona gospodarka energią, tegoroczne IX Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, organizowane przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, poświęcone jest po raz kolejny sprawom związanym z racjonalnym wykorzystaniem energii w odniesieniu do efektywności energetycznej budynków.

Zarówno w Saksonii, jak i w Polsce duża część energii jest wykorzystywana do ogrzewania budynków. Średnie europejskie zużycie energii na ten cel wynosi ponad 40% całkowitego zużycia. Z drugiej strony właśnie budynki posiadają duży potencjał oszczędności energii. Odnosi się to również do budynków produkcyjnych lub użyteczności publicznej. Typowe stare kamienice wykazują roczne zużycie ciepła na poziomie od 100 do 250 kWh/m2. Natomiast zużycie energii w domach pasywnych, których koszt budowy, w porównaniu z budynkami konwencjonalnymi kształtuje się na niewiele wyższym poziomie, wynosi zaledwie15 kWh/m2. Energetyczna modernizacja budynków oraz zastosowanie efektywnych urządzeń technicznych są więc decydującymi elementami gospodarowania energią, spełniającymi wyzwania przyszłości. W swoich dyrektywach uwzględnia to również ustawodawstwo unijne. Dzięki specjalistycznym prezentacjom i misji gospodarczej chcemy pogłębić i poszerzyć wymianę doświadczeń między dolnośląskimi i saksońskimi przedsiębiorstwami w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii w budynkach. Działania te stanowią kamień milowy we współpracy obu krajów.

 

Polsko-saksonskie forum     PROGRAM

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011