dohwaInformujemy, że WRE Sp. z o.o. rozpoczęła negocjacje z koreańską Spółką – DOHWA Engineering Co., Ltd. dotyczące możliwości podjęcia współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” (ZTPOK).

DOHWA Engineering Co.Ltd. to znana światowa marka, wysoko pozycjonowana w ogólnoświatowych rankingach, zwłaszcza w obszarze inwestycji związanych z ochroną środowiska. Strategia rozwoju koreańskiej Spółki zakłada ekspansję inwestycyjną na rynek europejski. Bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów związanych z gospodarką odpadami, głównie w krajach Azji, Spółka chciałaby wykorzystać nawiązując współpracę z WRE Sp. z o.o. przy realizacji budowy ZTPOK.

Inwestycja, której realizacji podjęła się wrocławska Spółka - West Real Estate Sp. z o.o. to jedna  z najbardziej nowoczesnych pod względem rozwiązań technologicznych inwestycji w Europie i niewątpliwie jedyna tego typu w Polsce. WRE Sp. z o.o. proponuje nie tylko efektywne, ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym powstawać będzie czysta energia. Strategia firmy wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa dolnośląskiego o zmniejszeniu składowania odpadów na najbliższe lata.

Obecnie wszystkie działania WRE Sp. z o.o. ukierunkowane są na wybór jak najkorzystniejszej dla Spółki oferty dotyczącej współpracy przy wykonaniu inwestycji. Jako, że DOHWA Engineering Co., Ltd. jest jednym ze światowych liderów w realizacji projektów z dziedziny innowacyjnej gospodarki odpadami, trwają negocjacje odnośnie możliwości połączenia sił przy realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat realizowanej inwestycji

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011