Akcjonariusze  Liczba akcji  głosy uprzywilejowane

     głosy zwykłe 

   suma głosów 100%  Udział w kapitale zakładowym (%)

Udział w liczbie  głosów (%)

 

Elisabeth Pedzik

 

      3 575 000           7 150 000     35,75% 52,67%

 

Elisabeth Pedzik

 

        1 325 000            1 325 000   13,25% 9,76%

 

Daphne Pędzik

 

        4 000 000            4 000 000     40,00% 29,47%

 

Pozostali Akcjonariusze

 

        1 100 000            1 100 000    11,10% 8,10%

 

Suma

 

     10 000 000              13 575 000 100% 100,00%
             

 

         
         
         
         
         

 

         
         
         
         

 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011