Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 16/2014 - Nabycie udziałów w spółce Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o 21 luty 2015
Raport 15/2014 - Nabycie udziałów w spółce Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. 21 luty 2015
Raport 13/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku 21 luty 2015
Raport 12/2014 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu West Real Estate SA 11 lipiec 2014
Raport 11/2014 - Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na realizację inwestycji we Wrocławiu 12 czerwiec 2014
Raport 10/2014 - Podpisanie finalne umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym za pośrednictwem BGK 12 czerwiec 2014
Raport 9/2014 - Podpisanie istotnej umowy o nadzór inwestorski 12 czerwiec 2014
Raport 8/2014 - Podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego 12 czerwiec 2014
Raport 7/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate za 2013 rok 12 czerwiec 2014
Raport 6/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12 czerwiec 2014
Raport 5/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku 14 maj 2014
Raport 4/2014 - Zawarcie istotnej umowy partnerskiej z HILTON WORLDWIDE 09 maj 2014
Raport 3/2014 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 09 maj 2014
Raport 2/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku 17 luty 2014
Raport 1/2014 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 17 luty 2014
Raport 22/2013 - Jednoskowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 r 15 listopad 2013
Raport 21/2013 - Zawarcie istotnej umowy partnerskiej 23 październik 2013
Raport 20/2013 - Przejęcie istotnej umowy o dofinansowanie Projektu Hotelowego 03 październik 2013
Raport 19/2013 - Nabycie udziałów w spółce RIALTO Sp. z o.o. 17 wrzesień 2013
Raport 18/2013 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate SA za 2012 rok 16 sierpień 2013
Raport 17/2013 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 r. 31 lipiec 2013
Raport 16/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2013 31 lipiec 2013
Raport 14/2013 - Podpisanie listu intencyjnego z Dalkia Term SA 17 czerwiec 2013
Raport 13/2013 - Podpisanie listu intencyjnego z Dalkia Polaska SA 17 czerwiec 2013
Raport 12/2013 - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 17 czerwiec 2013
Raport 11/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2013 17 czerwiec 2013
Raport 10/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24 maj 2013
Raport 9/2013 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r. 14 maj 2013
Raport 8/2013 - Rozwiązanie umowy 04 kwiecień 2013
Raport 7/2013 - Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian Statutu z tym związanych. 04 kwiecień 2013

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011