Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 25 maj 2016
Raport 2/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 25 maj 2016
Raport 1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku 25 maj 2016
Raport 25/2015 Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25 maj 2016
Raport 23/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 25 maj 2016
Raport 22/2015 Powzięcie informacji o istotnym zdarzeniu w spółce zależnej 04 listopad 2015
Raport 21/2015 Korekta raportu bieżącego nr 19/2015 oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych 04 listopad 2015
Raport 20/2015 Korekta raportu bieżącego nr 17/2015, 18/2015 oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych 04 listopad 2015
Raport 19/2015 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 03 listopad 2015
Raport 18/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 03 listopad 2015
Raport 17/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 03 listopad 2015
Raport 16/2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 03 listopad 2015
Raport 15/2015 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych 03 listopad 2015
Raport 14/2015 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 03 listopad 2015
Raport 13/2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 03 listopad 2015
Raport 12/2015 Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych za_2014 03 listopad 2015
Raport 11/2015 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny_2014_korekta 03 listopad 2015
Raport 10/2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU 03 listopad 2015
Raport 9/2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE ZA 2014 ROK 03 listopad 2015
Raport 8/2015 KOREKTA TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEST REAL ESTATE SA 03 listopad 2015
Raport 7/2015 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEST REAL ESTATE SA 03 listopad 2015
Raport 6/2015 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 03 listopad 2015
Raport 5/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku 03 listopad 2015
Raport 4/2015 Uzyskanie Prawomocnego Zamiennego Pozwolenia na Budowę Hotelu Hampton by Hilton 03 marzec 2015
Raport 3/2015 - Uzyskanie Prawomocnego Pozwolenia na Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów 21 luty 2015
Raport 2/2015 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku 21 luty 2015
raport 1/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. 21 luty 2015
Raport 19/2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku 21 luty 2015
Raport 18/2014 - Podpisanie listu intencyjnego z partnerem w branży utylizacji odpadów 21 luty 2015
Raport 17/2014 - Zmiana nazwy spółki KSZE Sp. z o.o na WCCW Sp. z o.o. 21 luty 2015

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011