Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 13/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energy Environment Solutions SA 14 wrzesień 2018
Raport 12/2017 Uzupełniony raport roczny za 2016 rok 14 wrzesień 2018
Raport 11/2017 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 14 wrzesień 2018
Raport 10/2017 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 14 wrzesień 2018
Raport 9/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Energy Environment Solutions SA za 2016 rok 14 wrzesień 2018
Raport 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 14 wrzesień 2018
Raport 7/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 14 wrzesień 2018
Raport 6/2017 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. 14 wrzesień 2018
Raport 5/2017 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą 14 wrzesień 2018
Raport 4/2017 Komentarz do raportu za IV kwartał 2016 roku 14 wrzesień 2018
Raport 3/2017 Rejestracja przez KRS zmiany nazwy oraz Statutu Spółki 14 wrzesień 2018
Raport 2/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 14 wrzesień 2018
Raport 1/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 14 wrzesień 2018
Raport 21/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 14 wrzesień 2018
Raport 19/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 14 wrzesień 2018
Raport 18/2016 Zmiany w Statucie Spółki 14 wrzesień 2018
Raport 17/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu West Real Estate SA 14 wrzesień 2018
Raport 16/2016 Nabycie udziałów w spółce 14 wrzesień 2018
Raport 15/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 07 czerwiec 2016
Raport 14/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate SA za 2015 rok 07 czerwiec 2016
Raport 13/2016 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 07 czerwiec 2016
Raport 12/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 27 maj 2016
Raport 11/2016 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. 25 maj 2016
Raport 10/2016 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. 25 maj 2016
Raport 9/2016 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku 25 maj 2016
Raport 8/2016 Korekta raportu bieżącego nr 7/2016 25 maj 2016
Raport 7/2016 Informacja o zawarciu umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 25 maj 2016
Raport 6/2016 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku 25 maj 2016
Raport 5/2016 Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej West Real Estate SA 25 maj 2016
Raport 4/2016 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 25 maj 2016

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011