Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 21/2011 - Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce zależnej 03 styczeń 2012
Raport 20/2011 - Rozwiązanie umowy 03 styczeń 2012
Raport 19/2011 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą 30 grudzień 2011
Raport 18/2011 - Raport okresowy za III kwartał 2011 r. - korekta raportu nr 17/2011 30 grudzień 2011
Raport 17/2011 - Raporty okresowe za III kwartał 2011 r. 30 grudzień 2011
Raport 16/2011 - Zawarcie umowy 07 październik 2011
Raport 15/2011 - Skonsolidowany raport kwartalny West Real Estate S.A. - II/2011 r. 18 sierpień 2011
Raport 14/2011 - Jednostkowy raport kwartalny West Real Estate S.A. - II/2011 r. 18 sierpień 2011
Raport 13/2011 - Objęcie udziałów 15 lipiec 2011
Raport 12/2011 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06 lipiec 2011
Raport 11/2011 - Raport roczny West Real Estate S.A. za 2010 rok 15 czerwiec 2011
Raport 10/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 02 czerwiec 2011
Raport 9/2011 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 18 maj 2011
Raport 9/2011 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 18 maj 2011
Raport 8/2011 - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 18 maj 2011
Raport 7/2011 - Pozyskanie koncesji przez spółkę zależną 18 maj 2011
Raport 6/2011 - Oświadczenie w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect” 20 kwiecień 2011
Raport 5/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku 19 kwiecień 2011
Raport 4/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, E i F Spółki. 16 marzec 2011
Raport 3/2011 - Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO 14 marzec 2011
Raport 2/2011 - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO 04 marzec 2011
Raport 1/2011 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI 04 marzec 2011

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011