Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 15/2013 - Zawarcie istotnej umowy 03 kwiecień 2013
Raport 6/2013 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 r. 15 luty 2013
Raport 5/2013 - Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych 3/2013 04 luty 2013
Raport 4/2013 - Harmonogram publikacji raportu rocznego 2013 31 styczeń 2013
Raport 3/2013 - Harmonogram publikacji raportów okresowych 2013 31 styczeń 2013
Raport 2/2013 - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki 28 styczeń 2013
Raport 1/2013 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 28 styczeń 2013
Raport 24/2012 - Treść uchwały podjętej przez NWZ Akcjonariuszy West Real Estate S.A. 13 grudzień 2012
Raport 23/2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 r. 13 grudzień 2012
Raport 22/2012 - Podpisanie umowy 13 grudzień 2012
Raport 21/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 grudzień 2012
Raport 20/2012 - Dojście do skutku emisji akcji serii G 19 październik 2012
Raport 19/2012 - Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 15 październik 2012
Raport 18/2012 - Raport okresowy za II kwartał 2012 r. 29 sierpień 2012
Raport 17/2012 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 29 sierpień 2012
Raport 16/2012 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dn. 27 czerwca 2012 r. 29 sierpień 2012
Raport 14/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 23 sierpień 2012
Raport 12/2012 - Zmiana terminu publikacji aktualnych planów inwestycyjnych 19 czerwiec 2012
Raport 11/2012 - Informacja o uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej 19 czerwiec 2012
Raport 10/2012 - List intencyjny 19 czerwiec 2012
Raport 15/2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate S.A. za 2011 rok 18 czerwiec 2012
Raport 9/2012 - Istotna umowa 07 maj 2012
Raport 8/2012 - Zmiana strategii rozwoju 07 maj 2012
Raport 7/2012 - Zmiana strategii rozwoju 07 maj 2012
Raport 6/2012 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej 07 maj 2012
Raport 5/2012 - Objęcie udziałów w Spółce INNOVATIVE COMBUSTION Sp. z o.o. 07 maj 2012
Raport 4/2012 - Objęcie udziałów w Spółce KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Sp. z o.o. 30 marzec 2012
Raport 3/2012 - Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce zależnej 30 marzec 2012
Raport 1/2012 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 30 marzec 2012
Raport 22/2011 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 03 styczeń 2012

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011