Zarząd Spółki Energy Environment Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku ze stwierdzeniem istotnych błędów w danych finansowych zaprezentowanych w raporcie za IV kwartał 2016 roku opublikowanym raportem EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku oświadcza, że wskazany raport nie spełnia wymogów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Emitent przekaże niezwłocznie korektę raportu za IV kwartał 2016 roku wraz ze stosownym protokołem zmian.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011