Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 21/2017 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta. 24 październik 2017
Raport 20/2017 Umowa z Autoryzowanym Doradcą na sporządzenie analizy finansowej. 24 październik 2017
Raport 19/2017 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego. 24 październik 2017
Raport 18/2017 Nałożenie na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy finansowej. 24 październik 2017
Raport 17/2017 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. 24 październik 2017
Raport 16/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 24 październik 2017
Raport 14/2017 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r 24 październik 2017
Raport 13/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energy Environment Solutions SA 24 październik 2017
Raport 12/2017 uzupełniony raport roczny za 2016 rok 24 październik 2017
Raport 11/2017 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 24 październik 2017
Raport 10/2017 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 24 październik 2017
Raport 9/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Energy Environment Solutions SA za 2016 rok 24 październik 2017
Raport 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24 październik 2017
Raport 7/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 24 październik 2017
Raport 6/2017 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. 24 październik 2017
Raport 5/2017 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą 24 październik 2017
Raport 4/2017 Komentarz do raportu za IV kwartał 2016 roku 24 październik 2017
Raport 3/2017 Rejestracja przez KRS zmiany nazwy oraz Statutu Spółki 24 październik 2017
Raport 2/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 24 październik 2017
Raport 1/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 24 październik 2017
Raport 21/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 24 październik 2017
Raport 20/2016 Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego 24 październik 2017
Raport 18/2016 Zmiany w Statucie Spółki 24 październik 2017
Raport17/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu West Real Estate SA 24 październik 2017
Raport 16/2016 Nabycie udziałów w spółce 24 październik 2017
Raport 15/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 07 czerwiec 2016
Raport 14/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate SA za 2015 rok 07 czerwiec 2016
Raport 13/2016 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 07 czerwiec 2016
Raport 12/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 27 maj 2016
Raport 11/2016 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. 25 maj 2016
Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011